Κατηγορία: Θωρακισμένες

Θωρακισμένη πόρτα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Θωρακισμένη πόρτα   Διπλή χαλύβδινη  θωράκιση θερμού γαλβανίσματος  FLAT κλειστού τύπου, πάχους 1 mm και συνολικού πάχους σασί 6 cm. Δύο εσωτερικές χαλύβδινες (BOX) νευρώσεις, για μηχανική ακαμψία του φύλλου, προστασία των μεντεσέδων και των μηχανισμών κλειδώματος. Εξι γαλβανισμένα σταθερά έμβολα ασφαλείας, στηριγμένα σε ειδικές ενισχυμένες χαλύβδινες βάσεις, ηλεκτροσυγκολλημένες και στις δύο επιφάνειες. Ενα κινητό έμβολο ασφαλείας στην […]